Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Waar doctoreren?

Waar doctoreren?

Universiteiten en hogescholen

De klassieke plaats om een doctoraat te behalen is de universiteit, die de bevoegdheid heeft om doctoraatsdiploma's uit te reiken. In Vlaanderen zijn er zes universiteiten:

De jongste jaren is er heel wat veranderd in het Vlaamse onderwijs- en onderzoekslandschap. Zo zijn de hogeschoolopleidingen van het lange type geïntegreerd in de associaties, en zullen zij op termijn indalen in de universitaire structuren. Vandaar dat je ook aan een hogeschool een doctoraat kan voorbereiden, maar dan wel altijd met een (co-)promotor die aan een universiteit verbonden is.

Onderzoekscentra

Er zijn tevens mogelijkheden voor doctorandi in de vier Vlaamse SOC’s (strategische onderzoekscentra), het ITG, het SCK en andere Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen:

Deze onderzoekscentra bekleden in vele domeinen een internationaal vooraanstaande positie. Onderzoekers aan deze centra kunnen ook meedingen naar externe financiering (FWO, IWT). Sommige van de SOC’s hebben daarenboven een specifiek financieringsakkoord met het FWO, waarbij een aantal mandaten voor de helft door de instelling gefinancierd wordt, en voor de andere helft door het FWO.

Een volledige lijst van de Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen is te vinden bij de links.